Viking

Rasmus

Övriga familjen

Mina kristna sidor

Fotoalbum

Länkar

Gästbok

I minnet

Till startsidan igen

Ändra inställning

Den största upptäckten är att vi kan förändra livet genom att ändra inställning... Det är tankelivet, inte yttre omständigheter, som är avgörande för vår lycka

TÄNK POSITIVT!

Säg till dig själv varje morgon:

*Det här blir en fin dag!

*Jag klarar av mer än jag tror!

*Det blir aldrig bättre för att man oroar sig!

*Man kan alltid göra sitt bästa!

*Alltid finns det något att glädja sig åt!

*Jag känner mig i utmärkt form!

*Idag skall jag göra någon glad!

*Det är meningslöst att deppa!

*Livet är härligt!

VAR OPTIMIST!

GE ALDRIG UPP!

"Allting har sin tid

JA har sin tid

och NEJ har sin.

Närhet har sin tid

 och avstånd har sin.

Samtal har sin tid

och tystnad har sin.

Öppna har sin tid

och stänga har sin.

Fylla har sin tid

och tömma har sin.

Skynda har sin tid

och dröja har sin.

Samla har sin tid

och skringra har sin.

Ändra har sin tid

bevara har sin.

Styrka har sin tid

och svaghet har sin.

Fasthet har sin tid

och följsamhet sin.

Ömhet har sin tid

och vrede har sin.

Förväntan har sin tid

besvikelse sin.

Öva har sin tid

och mästerskap sin.

Misstag har sin tid

och vishet har sin.

Allting har sin tid

sin mening,

var sak sin plats"

Inspirerat av Predikaren 3

"En vän är en som lyssnar utan att döma, som stöttar när man har det svårt, som utmanar när man behöver mogna. När vi är oroliga hjälper vänner oss att reda ut saker och få rätt perspektiv på dem. En vän kan vara just det stöd som behövs för att ta sig upp ur det mörka vattnet"

"Gud, tack att du är med mig i djupen och ger mig hopp redan där"

"Nu. Fort.
Räck mig din hand. Ser du inte hålet?

Jag faller.
Fort.
Räck mig din hand.
Du orkar mig"

Vrba, Filip

Ett rent hjärta

Ett.
Ett hjärta.
Ett rent hjärta.
Ett rent hjärta kan.
Ett rent hjärta kan uppnås.
Ett rent hjärta kan aldrig uppnås.
Ett rent hjärta kan aldrig uppnås utan uppriktighet.

Först ska tanken renas, sedan återerövra uppriktigheten.
Först då - först där - kanske ett rent hjärta uppnås?

Del av dikten "Ett tu tre" av Stefan Hjorthall

"De som litar till Herren får ny kraft. Men kom ihåg: Det gäller att vänta på honom"

"Herre, hör min bön, låt mitt rop nå fram till dig.

Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd.

Lyssna till mig, skynda att svara när jag ropar"

Psaltaren 102:2-3

"Ingen är som du, ingen är som du.

Jag vill ge mitt hjärta till dig.

Ingen är som du"

Gud ger oss precis tillräckligt med ljus för att vi ska

se nästa steg, och det är allt vi behöver

"Din kärlek är som elden

Din ande är som vinden.

Ditt ansikte som solens ljus.

Jag vill leva nära, vila vid ditt hjärta.

Alltid vara i ditt hus.

Jag vill förvandlas utan dig.

Jag vill omslutas av din kärlek.

Låta din ande lyfta mig.

Jag vill bli ett med dig"

Sång från CD-skivan "Gud allsmäktig"

"Ära i höjden åt Gud och frid åt alla på jorden.
Oss är en frälsare född."

"Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: "Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull."
När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig.

Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han"

Matteus 11:2-11

"Det var en gång för länge sedan en prins som gav sig ut på en resa för att träffa alla människor som var hans undersåtar. Han reste runt i sitt rike och kom till en gård där han såg en ung flicka. Något hände med honom, han blev alldeles varm inom sig. Han hade blivit kär. Men flickan verkade inte alls bry sig om honom utan fortsatte bara med sitt arbete. Prinsen blev förtvivlad och försökte tänka ut hur han skulle närma sig flickan. Han kunde ju gå fram och befalla henne att gifta sig med honom. Men nej... då skulle det ju inte vara äkta kärlek. Förmodligen skulle hon bara göra det av rädsla. Prinsen tänkte vidare. Han kunde ju erbjuda henne pengar för att gifta sig med honom. Men nej... då skulle det ju inte heller vara äkta kärlek. 

Till slut kom han på det. Han skulle komma till henne som han var. Så han åkte hem, tog av sig sin krona och sina fina kläder. Sedan klädde han sig i vanliga kläder som han sett människorna ha på sig. Han gav sig åter ut på resa och till slut kom han till flickans hem igen. Han såg henne arbeta ute. Han gick fram till henne och förklarade sin kärlek för henne. Till hans stora glädje och förvåning besvarade flickan hans kärlek. De gav sig ut på livets vandring tillsammans och en dag blev flickan drottning över landet" 

"När vintermörkret kring oss står, 

då gryr på nytt vårt kyrkoår, 

med nåd och tröst från världens Ljus,

från konungen av Davids hus"

Har du tänkt på att dagen idag är morgondagen som du bekymrade dig för igår...

"Vila i nåden, bli helad i den. 

Låt honom krama om dig, tycka om dig som du är.

Varje morgon väcker Han dig med en stilla röst.

Mitt barn, jag vill umgås med dig" 

Far, förlåt mig mina synder! Förlåt min kärlekslöshet, främst mot DIG. Förlåt min egoism. Förlåt mig det som jag skäms allra mest över: (fyll i det som du tycker passar in på dig själv) ______.  Förlåt att jag inte frågat dig före allt annat. Hjälp mig att förlåta mig själv, att se mig själv som din avbild och skapelse. Tack för förlåtelsen. Tack för läkedomen" 

"Herre, skänk mig ljus då jag nu skall fortsätta min vandring, så att jag klart kan se vad du vill att jag ska göra eller lämna ogjort. Giv mig kraft att idag redligt ställa mig i din tjänst. Välsigna mitt jordiska kall och mitt umgänge med människorna. Jag beder icke endast att bliva bevarad från att taga skada och från att göra göra skada, utan jag beder framför allt att du idag ville göra mig nyttig för någon. Styr, o Gud, mitt levnadslopp, så att det för till det himmelska målet. För Jesus Kristus, min Frälsares skull" 

M F Roos

"Att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv"

Sören Kierkegaard

Jag ber dig Gud, ta min dag i dina händer. Var med mig i all oro och alla bekymmer. Låt mig idag bli till nytta för någon människa

"Sådana  dagar måste komma, de onda dagarna: vassa isdagar, råttgråa disdagar, horisontlösa, rymdlösa, klanglösa.

Sådana dagar då allting sammangaddar sig mot en, när besvikelserna klampar fram i slutna led och bekymren har majdemonstrationer på torget.

Sådana dagar måste ju komma - men på den dagen får vi hålla oss nära honom"

Nils Bolander

"Tack min Gud för vad som varit!

Tack för allt vad du beskär!

Tack för tiderna som farit!

Tack för stund som inne är!

Tack för ljusa, varma vårar!

Tack för mörk och kulen höst!

Tack för redan glömda tårar!

Tack för friden i mitt bröst!

"Gud, för dig är allting klart,

allt det dolda uppenbart.

Mörkret är ej mörkt för dig

och i dunklet ser du mig"

E Malmeström

"Give thanks with a grateful heart, 

give thanks to the holy one.

Give thanks because he´s given Jesus Christ his son.

And now let the week say "I am strong"

let the pore say: "I am reach"

because of what the lord has done for us"

"Var mig nådig Gud, var mig nådig! Ty till dig flyr min själ, under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud, som gör allt för mig"

"Ditt kuddvar vill jag vara.

Där tanken din får vila.

Bort med rädslan, vila här bara.

Låt förhoppningens regn stilla strila...

Hasta inte... bli kvar...

Se mig... jag är..."

En dikt av Kerstin Nilsson

 
"Om Gud hade ett kylskåp - skulle din DIN bild finnas på det
Om Han hade en vägg skulle DITT foto sitta där
Han sänder dig blommor varje vår
och Han skickar solen att lysa DIG varje morgon
När än DU behöver någon att prata med
lyssnar Han.
Han kan välja sig en plats var som helst i Universum
Han valde DITT hjärta
Inse fakta min kära vän.
Gud älskar DIG gränslöst
Han lovar DIG inte dagar utan smärta
utan sorg, sol utan regn
men Han lovar DIG kraft för varje dag
att Han ska torka DINA tårar
och vara ljus på DIN väg"

"Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå..."

Herrens väg

"Du som ensam vandrar utan Gud,

du vet ej vart vägen dig leder.

Du tror bara på din egen vilja

och din vilja vil att du ska gå åt fel håll.

Gud älskar dig min vän,

Han vill vara där för dig.

Han ber för dig varje dag

och gråter för din skull.

Så ta nu av dig masken

och ta emot Gud"

"Välsigna mig

och gör mitt område stort.

Låt din hand stödja mig

och befria mig från olycka och smärta"

(1:a Krönikeboken 4:10 "Jabes bön") 

"Vi är alla Jesu lamm, 

så små, så små ännu.

Och om vi någon gång blir trötta

ta då Jesus upp oss i famnen och bär oss"

"Du pengaslösande pojke från främmande land

gå nu hem till din far.

Din far dig säkert förlåter och öppen för dig är hans hjärta.

Du nedbrutna skamsna fall ner gråtande i din faders famn. 

Din far dig säkert förlåter och öppen för dig är hans hjärta". 

Min frid, min frid ger jag dig.

Det är en frid som världen ej kan ge.

Det är en frid som världen ej kan förstå.

Frid att ge, frid att få.

Min frid den ger jag dig. 

"Om du vill bli stor i Guds rike ska du vara andras tjänare.

Högst är den som älskar sin nästa, den som är en tjänare.

Om du vill bli stor i Guds rike ska du vara andras tjänare"

"Fader, varför vandrar jag så fattig i din värld, när jag vet att dina rikedomar är outtömliga, att dina källor aldrig kan sina?

Det måste finnas sådant inom mig, som reser hinder för din makt att göra sig gällande, sådant som täpper till kanalerna, som leder från de eviga källsprången in i mitt väsen. Riv ner, Herre, rensa upp, även om det skulle vålla mig smärta. Gör mig till en ödmjuk mottagare, en trofast förvaltare av dina rikedomar. Förinta inom mig varje önskan att synas, varje åtrå efter berömmelse. Icke jag, Herre, utan du.

Jag vet att ju mera det som är av dig får växa till inom mig, desto mer skall jag förvandlas till det du ville, då du ropade mig fram ur icke-varats bottenlösa djup och satte mig in i levande förbindelse med människorna på din jord.

Fader, hjälp mig att trygg gå fram genom det vanskliga livet i lugn förvissning om att dina rikedomar är mina. Amen"

Jeanne Oterdahl

 "Söken först Guds rike och hans rättfärdighet.

Så skall det andra tillfalla er.

Halleluja amen"

Korsfäst med Kristus

"Jesus lever i mig och dödens makt är bruten.

Jesus lever i mig och döden finns inte mer. 

Han är mitt kung, han är min sång,

han är mitt liv och han är min glädje.

Han är min kraft, han är mitt svärd, 

han är min frid och han är min Herre" 

"Att vara bitter på någon är som att strö salt i ett öppet sår. Låt allt gammalt vara glömt och upplev att du blir hel inuti" 

Gud förlåter

"Gud jag säger "förlåt" när jag gör fel.
Jag vill vara god, men lyckas inte alltid.
När jag inte säger som det är
eller glömmer vad jag lovat!
Hjälp mig då ångra och bättra mig.
När jag glömmer dig
när jag är självisk och ogin
eller bara på dåligt humör.
Hjälp mig då till förändring.
Gör mig idag lite mer lik Jesus
Han är min största idol"

"Älska varandra som Gud älskar oss.

Alla som älskar är födda av Gud.

Den som ej älskar vet inte vem Gud är.

Gud är Kärlek, Kärleken är Gud"

"Det är alltid en tröst att veta att någon finns där, när man har det som allra svårast"

"Du kan inte råda över det förgångna, men du kan förstöra det goda nuet genom att oroa dig för framtiden" 

"Idag finns det överallt möjligheter för dig att betyda något för andra - ta dem!" 

"Det viktigaste med att ge är att det inspirerar till generositet och omtänksamhet". 

"Använd det du har för att berika andras liv, så märker du snart att din egen bägare flödar över av glädje"

"När det stormar, när det stormar

runt omkring mig.

Gud är stark när jag är svag.

Han hjälper mig ta nya tag.

När det stormar, när det stormar 

runt omkring mig".

Du kan inte bygga ditt hus på sand,

det håller inte när stormarna kommer.

Den kan vara vacker att se, 

men kan rasa ändå och

du får bygga upp det om igen.

Det är bäst att bygga på ett berg, 

då får du en säker grund.

Det är tryggt att mitt i stormen,

känna friden ifrån Gud.

Sitt tyst i fem minuter. Låt tystnaden vara din bön.
Om du känner dig upprörd, blunda då och föreställ dig en lugn vattenyta.
Tänk dig att du vilar i en båt på den sjön.

Lovsång

Vill bli infångad

av Guds härliga poesi. 

Leka i glädje,

skratta mig rusig,

fnittra tills läpparna 

torkar och spricker, 

tills kinderna värker.

Härlig är du Herre

låter mig se ditt ljus

bakom mina berg,

du lyser på mina tankars borg

tills jag smälter

och ingenting finns kvar

av de stenar som varit. 

Krukmakaren Jesus

Jag var en trasig lerkruka.
Bit för bit ramlade loss.
Jag grät och undrade
och ville ej sönder gå.
Du, Herre krossade mig
och sparade varje bit.
Så mycket du mig älskade 
och ville ändra helt.

Ge leran en ny form.
Gör en ny kruka av mig.
Visa mig din kärlek.
Använd den som är trasig.
Jag vill berätta för alla brustna
att leran ej kastas bort.
Även billig lera är dyrbar
i mästarens hand

Jesusbarnets födelse

Du vackra lilla Jesusbarn som ligger där på strå, 
du borde ha en bädd av dun med fina lakan på.

För att du föddes denna dag har hela världen fest,
och därför borde väl just du bli firad allra mest.

Men ingen julklapp alls du fått, jag kan det ej förstå.
För din skull alla jordens barn ju fullt av klappar få!

Jag ville duka dig ett bord med små paketer på
och alldeles i bordets mitt en tårta skulle stå.

Och runt omkring en vacker krans av blommor och av blad.
Du lilla vackra Jesusbarn, då bleve du väl glad?

Om Gud hade ett kylskåp,

skulle dina teckningar sitta där.

  Om Gud hade en plånbok,

skulle ditt foto finnas i den.

  Gud skickar blommor till dig varje vår

och en soluppgång varje morgon.

  Närhelst du vill prata, lyssnar Han.

  Han kan välja att bo var som helst i

universum, och Han vill bo i ditt hjärta.

Du vet

Herre, Du vet vad jag söker

Inte jag

Du vet vart jag är på väg

Inte jag

Du vet vad jag kommer att finna

och vad jag kommer att förlora

inte jag

Därför kan jag lita på dig, luta mig mot ditt bröst

och lyssna till ditt hjärtas slag.

Jag vet att du är god

och att du leder mig mot det som är bättre.

Jesus du älskar sönder mig

Jesus du älskar sönder mig.

Jag krymper,

alla uppblåsta bitar faller av.

Egoismens fettklumpar dunstar.

Själviskheten rinner bort.

Jag blir mindre,

därför större.

Är liten som ett barn

när du tar mig

och lyfter på huvudet,

säger:

Fader se ditt barn här.

Hitta väg

Jag måste hitta en väg

där jag kan sätta ner en fot

för att sedan

kanske ta dit den andra

och börja gå.

Kanske tvekar jag i början

men jag går nog ändå.

Jag ville

Jag ville lossa törnekransen

från min älskades huvud.

Men nu är den redan loss

och gjord till en krona.

Jag ville torka bort blodet

som rann på din hud,

men nu har det runnit,

utgjutits.

Ditt blod är nu mitt liv.

Tack min Gud

Tack min Gud för allt som varit

Tack för allt vad du beskär

 Tack för tiderna som farit

Tack för stund som inne är

Tack för ljusa varma vårar

Tack för mörk och kulen höst

Tack för redan glömda tårar

Tack för friden i mitt bröst

Till Jesus

Du är den käraste jag har.

Du är min ende och sanne Far.

Du är hos mig varje dag

och det gör mig stark.

Och hjälper mig att ta nya tag.

Du låter änglarna vara hos mig.

Jag är så tacksam att jag funnit dig.

Det finns ingen så underbar som du.

Det finns ingen som kan göra mig

så lycklig som du gör just nu.

Livsord

Jag känner att jag saknar

ord för livet,

men ett ord kan jag som är liv:

Jesus.

"Snacksaligt"

Du är frän Jesus,

men det var inte menat

som något respektlöst uttryck.

Det var min beundran.

Jesus du är störthäftig,

dödsskön alltså,

och jag älskar dig.

Vill ha Jesus

Den kristna medaljen

vill jag inte ha.

Spelar ingen roll

om det är en Jesusknapp av plast

eller ett guldkors.

Jag vill inte ha någon utmärkelse.

Jag vill ha Jesus.

Spegeln

Ansiktet, hm, hur är det med det?

Det måste kontrolleras,

jo, det är okej.

Ögonen,

som vanligt,

allting kontrolleras.

Nu kan jag gå.

Det får inte synas.

Ansiktet och ögonen

är ren rama alarmsystemet.

Det får inte synas,

hur osäker jag är.

Vågar du?

Till alla trötta,

hungriga på liv

och alla nyhetsjagande,

modehetsade

vill jag säga något.

Till alla sura, mustaschprydda

portfölj- och gråöverrocksbärande gubbar.

Till alla krokiga, rynkiga,

gnälliga gamla tanter..

Till alla tuggummituggande, jeansbärande,

revolterande, skrattande, gråtande,

till alla människor med eller utan skor.

Till alla, alla.

Vågar du jaga tomheten

på porten och bjuda in Jesus i stället?

Vågar du fråga dig själv om du har valt

rätt liv?

Vågar du ta emot Jesus?

Du slipper sitta ensam vid köksbordet

med ångesten i strupen,

då vet du att han finns där

med sin kärlek utan gräns.

För att du en dag ska våga.

Våga gå ut i världen med ett saligt leende

i mungipan och en fridens glimt i ögat,

viss om att du har Jesus i bakfickan.